Portfolio – Northern California

El Prado Apartments

San Francisco
California
2012
32

Stockton Street Apartments

San Francisco
California
1992
38

North Street Apartments

Santa Rosa
California
2016
31

Ocean View Apartments

San Francisco
California
2002
24

Walnut Woods Apartments

Napa
California
1998
68

Bush Street Apartments

San Francisco
California
1996
38

Buchanan Street Apartments

San Francisco
California
1998
27

California Street Apartments

San Francisco
California
1987
17

Geary Blvd. Apartments

San Francisco
California
2011
20

Blithedale Apartments

Mill Valley
California
1999
11

Mirabella Apartment

Novato
California
2015
40

Jones Street Apartments

San Francisco
California
1992
31

Cedarwood Apartments

San Rosa
California
2013
35

Bella Vista

San Rafael
California
2014
14

The Heights

San Rafael
California
2014
20

175 21st Ave.

San Francisco
California
2014
18

Park Sienna

Napa
California
2015
166

Portfolio – Southern California

Capistrano Apartments

Camarillo
California
2016
44

Sherry Lane

Santa Ana
California
2017
62

5345 Sepulveda Blvd.

Sherman Oaks
California
2012
99

423 S. Hoover St. Apartments

Los Angeles
California
2007
24

The Victoria Apartments

Los Angeles
California
2007
50

Westchester Place Apartments

Los Angeles
California
2006
93

950 St. Andrews

Los Angeles
California
2008
28

La Leyenda

Hollywood
California
2004
66

Ocean Villas

Oxnard
California
2016
119

Hollywood Arms

Hollywood
California
2005
67

Park View

Encino
California
2008
76

La Marquise

Los Angeles
California
2005
45

La Chandelle Apartments

Los Angeles
California
2005
45

Villas at Sycamore

Hollywood
California
2004
64

La Scala

Los Angeles
California
2016
36